Contadora.
Master en PNL.
Designer con PNL.
Maestra de Reiki.
Rescatista de Montaña.